Testudo marginata

čeleď Testudinidae

rod Testudo

Želva vroubená

Popis

Největší evropská suchozemská želva dosahující i přes 35 centimetrů délky. s krunýřem plošším a v zadní části typicky rozšířeným.

Vzrostlejší jedinci mají s výjimkou světlých středů štítků charakteristické černé zbarvení, které je nápadným rozlišovacím znakem. Bohužel mladí jedinci toto zbarvení postrádají a jejich určení je tak mnohem komplikovanější.

Želva zelenavá se odlišuje dvěma suprakaudálními štítky a hrotem na konci ocasu. Nejvíce tak hrozí záměna želvou žlutohnědou, která má stejně jako želva vroubená nadocasní štítek jediný. U některých jedinců želvy vroubené mohou být přítomny malé výrůstky na zadních stehnech.

Rozšíření

Testudo marginata je endemitem Řecka, s výjimkou malé populace v jižní Albánii a populací introdukovaných řeckými osadníky na Sardinii. V Řecku se vyskytuje na pevnině a některých egejských ostrovech, chybí v Makedonii a Thrákii.

Ekologie

Tento druh je mnohem méně hojný a vyhledává specifičtější prostředí než ostatní. Nacházíme ji nejčastěji na svazích kopců s hustou křovinatou vegetací do nadmořské výšky 1000 metrů.

V místech, kde se vyskytuje společně s Eurotestudo hermanni, bývá vázána na vyšší polohy a hustší vegetaci. Blízkosti lidí se vyhýbá.1)

Aktivní je ve dne, kdy vyhledává rostlinnou potravu. Páření probíhá na jaře a je doprovázeno hlasitými zvukovými projevy. Samice klade několik vajec, která zahrabává do země.

Fotografie

Řecko

Mystras

1) Valakos E.D., Pafilis P., Sotiropoulos K., Lymberakis P., Maragou P., Foufopoulos J., 2008: The Amphibians and Reptiles of Greece. Edition Chimaira, Frankfurt am Main
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herpetofauna/druhy/chelonia/tesmar.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:45 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru