Výsledky anket

Expedice 2011

Anketa o expedici na rok 2011

Ukončeno 27. srpna 2012

Anketa pro rok 2010 se týkala opět preferencí čtenářů ohledně našich příštích cest, respektive článků z nich vzešlých. Jako v naší první anketě jsme volili místa, na něž bychom se rádi podívali a zároveň jsou dostatečně snadno dostupná. Ačkoli jsme měli v plánu podřídit se pokud možno co nejvíce přání čtenářů, do našich plánů vstoupila časová tíseň, která konání expedice v roce 2011 téměř znemožnila. Ve čtyřech červnových dnech, které jediné umožňovaly vyjet zároveň mně i Jiřímu, jsme se vypravili na skok do sousedního Rakouska. Doufám však, že co chybělo expedici na „exotičnosti“, to vynahradil úspěch při hledání pozoruhodného alpského mloka Salamandra atra. Mimo to jsem se v témže roce vydal do Itálie a přes logistické nedostatky se pokusil alespoň zčásti věnovat tamější herpetofauně, o níž se budete moci na stránkách dočíst v nejbližší době.

Pokud jde o samotnou anketu, byla zde ponechána s tím, že čtenáře necháme hlasovat bez ohledu na změnu plánů pro dotazovaný rok a pokusíme se v příštích letech inspirovat výsledkem. Náhoda tomu opět chtěla, že ani v roce 2012 na hlas čtenářů nedošlo. U příležitosti mé účasti na konferenci v Lisabonu jsem pozval Jiřího a Tomáše do Portugalska a spolu s dalšími dvěma kolegy jsme uskutečnili cestu po této nejzápadnější výspě kontinentu. Díky tomu jsme se setkali s řadou iberských endemitů a poloostrov na nejbližších pár let opouštíme.

Po zmiňovaných komplikacích jsem se rozhodl pro nové hlasování. Sice bychom se opět rádi vypravili na Balkán, nicméně zvítězivší Makedonie není v centru našeho zájmu. V aktuální anketě tedy čtenářům nabízím možnosti, mezi kterými budeme pravděpodobně v příštích letech rozhodovat.

Nejoblíbenější článek

Anketa o nejoblíbenější článek

Ukončeno 8. června 2010

Jelikož poslední anketou jsme si udělali poměrně podrobný obrázek o přáních čtenářů, pauzu do příštího hlasování o cíli expedice jsme se rozhodli využít k získání odpovědi na otázku, který článek se vám nejvíce líbil. Úmyslně byly vynechány nejstarší články, jejichž úroveň je znatelně nižší a tedy bylo jisté, že nebudou sloužit jako příklad, jakým směrem by se příští články měly ubírat.

Bohužel se ukázalo, že naprosto jednoznačně vítězí článek nejdelší, totiž Řecko, což zřejmě znamená, že čtenáře dlouhé texty nenudí a bude si je nadále přát. To představuje značné komplikace pro autora, nicméně co by tento pro věrného čtenáře neudělal.

V duchu zjištěného byl pojat již následující článek o expedici Katalánsko a Andorra, na který si ale fanoušci museli počkat až do června následujícího roku, což bylo zřejmě způsobeno rozvláčným popisováním roztodivných tvorů, jež jsme cestou potkali. Nicméně čekání bylo zpříjemněno rychle hotovým krátkým článkem o krátkém pobytu na Sardinii.

Do budoucna tedy zůstaneme nabranému kurzu věrni a pokusíme se zlepšit časovou stránku věci, aby věčně čekajícímu čtenáři nedošla trpělivost. Děkujeme za vaši přízeň a šedému sloupci se omlouváme za to, že jsme nedokázali udělat obsah stránek zajímavější. Budeme se více snažit.

Expedice 2009

Anketa o cíle expedic pro příští sezóny

Ukončeno 27. února 2009

Druhá anketa se na čtenáře obracela s mnohem méně konkrétní otázkou. Cílem bylo vybrat ze všech možných míst ta, o která je mezi čtenáři největší zájem, a zúžit tak možnosti na příští roky. Nejednalo se ani tak o konkrétní cíl expedice, jako o snahu zjistit, zda se naše zájmy shodují se zájmy návštěvníků stránek.

Navíc se ukázalo, že se snad najde dostatek čtenářů, které obsah stránek opravdu zajímá. Děkujeme za Vaši přízeň a pokusíme se vytrvale zlepšovat formu i náplň Evarchy.

Anketa se poněkud zkomplikovala skutečností, že jsem v témže roce navštívil italskou Sardinii a Francouzskou Korsiku, což přináší jistý problém s interpretací hlasů pro Itálii. Je pravdou, že po návratu z cesty hlasy pro Itálii přestaly přibývat. Jelikož se ale ostrovy od vlastního poloostrova značně liší, bylo by vhodné jeho zařazení do plánu na příští sezóny ještě zvážit, případně konzultovat se čtenáři prostřednictvím další ankety, která bude zaměřená na konkrétní cíl expedice pro rok 2010. Vybírat budeme z nám dostupných možností, a tak je možné, že se například na lákavý Kazachstán ještě nedostane.

Expedice 2009 tedy míří do Španělska, kde prozkoumáme podhůří Pyrenejí a pobřeží Katalánska a pokusíme se potěšit čtenáře článkem na podzim tohoto roku.

Expedice 2008

Anketa o cíl expedice 2008

Ukončeno 12. března 2008

V naší první anketě jsme vás nechali hlasovat o cíli naší příští expedice, rozhodnuti, v ideálním případě, podřídit se vůli čtenářů. Proto jsme při sestavování seznamu míst volili jen možnosti reálné pro tento rok.

Kromě míst, mezi kterými jsme se nejprve sami rozhodovali, jsme zařadili i místa již navštívená, na která by se však stálo za to podívat ještě jednou a zprostředkovat čtenářům další dojmy. Kromě toho jsme nabídli také Slovensko a Maďarsko, které se nutně musí stát cílem alespoň menší výpravy v některé z příštích sezón, abychom neopomíjeli oblasti nám nejbližší polohou i faunou.

Nakonec, zčásti podle očekávání, zvítězilo Řecko, které bylo i pro nás nejlákavější a bez ankety a hlasů čtenářů bylo vážně ohroženo jen Španělskem. Děkujeme za pomoc a zájem a za několik měsíců se můžete těšit na článek z expedice.

Mezitím už můžete hlasovat v anketě nové, která může rozhodnout o cílech výprav na příštích několik let. Tentokrát jsme zvolili i možnosti méně reálné a přání návštěvníků se budeme snažit plnit postupně.

 

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
ankety.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru