Informace o druzích

Úvod

Původním účelem této sekce bylo zpřístupnění informací o druzích, přístupných jinak pomocí odkazů umísťovaných přímo v textu článků o expedicích a výpravách po ČR. Po posledním přepracování a zpřehlednění však může posloužit jako systematický přehled druhů, s nimiž se na svých cestách Evropou setkáváme. Čtenář zde nalezne užitečné seznamy, které mu mohou pomoci zorientovat se v herpetofauně oblasti, do níž se vydává, dále také informace o nejčastějších druzích a řadu fotografií, které se nevešly do článků. Údaje jsou postupně doplňovány, přednostně u těch druhů, které jsme sami pozorovali nebo jsou všeobecně známé.

Plazi a obojživelnící Evropy

Herpetofauna České republikyHerpetofauna EvropyEndemické oblasti EvropyHadi Evropy podle států
Herpetofauna ČRHerpetofauna EvropyEndemické oblasti EvropyHadi Evropy podle států
Základní informace o našich druzích obojživelníků a plazů naleznete na stránce příslušného druhu. Pro podrobnosti o jednotlivých pozorováních a další detaily z terénu je obvykle třeba ponořit se do cestopisů v sekci Expedice nebo článků v sekci Cesty po ČR.Seznamy druhů obojživelníků a plazů, které se vyskytují v Evropě od Portugalska po Ural. Čtenářům jsou po vybrání druhu zpřístupněny kromě stručných informací také všechny fotografie z Evarchy, které se k danému druhu vztahují a u některých hadů i lokalitní záznamy.Oblasti evropského kontinentu, vyznačující se vysokou mírou endemismu. Pro každou oblast je zpracován seznam herpetofauny se zvýrazněnými endemickými druhy, případně podrobnější rozdělení na dílčí oblasti.Obsahuje seznamy druhů hadů podle států, ve kterých se vyskytují, a to včetně jejich národních názvů (s výjimkou několika málo zemí). Ve státech, jejichž název je psán neproporcionálním písmem, se hadi nevyskytují.
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru