Hadi Evropy podle států

graph_distribution.jpg

Vyberte zemi. Údaje jsou doplňovány přednostně u zemí, jež jsou objektem zájmu Evarchy a cílem našich expedic. Bylo-li to možné, doplnili jsme u druhů také národní názvy. Ve státech, jejichž název je psán neproporcionálním písmem, se hadi nevyskytují.

Hati Evropy pode států

Ostatní státy

Státy geograficky blízké nebo jinak zajímavé

1) , 2) , 3) bez národních názvů
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/checklisty.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru