Lokality: Stara Kresna

Země: Bulharsko
Poloha: Severovýchodně od města Kresna, jižně od Stare Kresny, na východ od řeky Strumy

Lom Jalovcové stráně Svah u cesty

Lokalita se rozkládá na východním mírném svahu pod silnicí Kresna → Stara Kresna. Předěl mezi silnicí a rozlehlou jalovcovou strání tvoří násep z větších kamenů, na jižní straně se nachází malý lom. V pásu kamenů jsme nalezli ukrytého jednoho jedince Platyceps najadum a v okolí se nacházelo množství kůží štíhlovek.

Jalovcová stráň dále od cesty přechází ve strmý, křovinatý svah s množstvím kamenů, kde jsme nacházeli další kůže, tentokrát větších druhů užovek. Na podobné lokalitě blíže k vesnici Stara Kresna jsme zahlédli další Platyceps najadum (viz poslední fotografii).

(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/hadi/lokality/bg_starakresna.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:43 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru