Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:hylarb [2013/01/27 00:04]
gladius
data:herp:hylarb [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-======Hyla arborea=====4bčeleď //[[data:herp:hylidae|Hylidae]]//+======Hyla arborea=====
 + 
 +čeleď //[[data:herp:hylidae|Hylidae]]//
  
 rod //[[data:herp:hyla|Hyla]]// rod //[[data:herp:hyla|Hyla]]//
  
-=====Rosnička zelená=====4b====Popis====4bDrobná žába, dorůstající velikosti kolem 5 cm, nápadná paličkovitým zakončením prstů, nesoucích přísavné terčíky. Základní zbarvení je obvykle jasně zelené, nicméně druh je do určité míry schopen barvoměny - podle okolností a substrátu tak barva těylamůže přecházet od šedohnědé přes olivovou po tmavě zelenou a objevit se mohou také tmavší či světlejší skvrny.+=====Rosnička zelená===== 
 + 
 +====Popis==== 
 + 
 +Drobná žába, dorůstající velikosti kolem 5 cm, nápadná paličkovitým zakončením prstů, nesoucích přísavné terčíky. Základní zbarvení je obvykle jasně zelené, nicméně druh je do určité míry schopen barvoměny - podle okolností a substrátu tak barva těla může přecházet od šedohnědé přes olivovou po tmavě zelenou a objevit se mohou také tmavší či světlejší skvrny.
  
 <html><div style="text-align:center;"></html> <html><div style="text-align:center;"></html>
Řádek 16: Řádek 22:
 <html></div></html> <html></div></html>
  
-====Rozšíření====4bRosnička zelená se vyskytuje téměř v celé kontinentální Evropě s výjimkou většiny Skandinávie na severu a Apeninského poloostrova, jižní Francie a jižního Španělska na jihu. Na východě zasahuje k hranicím Ruska, přes Turecko pak až na Kavkaz. Ve středomoří je zastoupena příbuznou [[data:herp:hylmer|rosničkou středomořskou]] (jih Španělska a Francie), [[data:herp:hylint|rosničkou italskou]] (pevninská Itálie) a [[data:herp:hylsar|rosničkou sardinskou]] (Tyrhénské ostrovy).+====Rozšíření==== 
 + 
 +Rosnička zelená se vyskytuje téměř v celé kontinentální Evropě s výjimkou většiny Skandinávie na severu a Apeninského poloostrova, jižní Francie a jižního Španělska na jihu. Na východě zasahuje k hranicím Ruska, přes Turecko pak až na Kavkaz. Ve středomoří je zastoupena příbuznou [[data:herp:hylmer|rosničkou středomořskou]] (jih Španělska a Francie), [[data:herp:hylint|rosničkou italskou]] (pevninská Itálie) a [[data:herp:hylsar|rosničkou sardinskou]] (Tyrhénské ostrovy). 
 + 
 +====Ekologie====
  
-====Ekologie====4bObývá široké spektrum biotopů od břehů velkých nádrží a rybníků přes mokřadní biotopy s menšími tůněmi až po okolí velkých i zcela nepatrných vodních toků s dostatkem tůní k reprodukci. V době rozmnožování samečci hlasitě srboově skřehotají, a to jak ve vodě, tak na břehu či ve vegetaci. Vajíčka následně samice klade v zarostlých tůních v drobných shlucích.+Obývá široké spektrum biotopů od břehů velkých nádrží a rybníků přes mokřadní biotopy s menšími tůněmi až po okolí velkých i zcela nepatrných vodních toků s dostatkem tůní k reprodukci. V době rozmnožování samečci hlasitě sborově skřehotají, a to jak ve vodě, tak na břehu či ve vegetaci. Vajíčka následně samice klade v zarostlých tůních v drobných shlucích.
  
 <html><div style="text-align:center;"></html> <html><div style="text-align:center;"></html>
Řádek 25: Řádek 35:
 <html></div></html> <html></div></html>
  
-Rosničky tráví většinu života na vegetaci, což jim usnadňují přísavkami zakončené prsty. Ve větvích keřů lamezi stébly rákosů také nejčastěji pátrají po kořisti, které se zmocňují přesně mířeným skokem. Za jasných dní setrvávají přikrčeny na osluněných stoncích a listech. Především v době rozmnožování jsou poměrně bezbranné rosničky častou kořistí [[data:herp:natnat|užovek obojkových]].+Rosničky tráví většinu života na vegetaci, což jim usnadňují přísavkami zakončené prsty. Ve větvích keřů a mezi stébly rákosů také nejčastěji pátrají po kořisti, které se zmocňují přesně mířeným skokem. Za jasných dní setrvávají přikrčeny na osluněných stoncích a listech. Především v době rozmnožování jsou poměrně bezbranné rosničky častou kořistí [[data:herp:natnat|užovek obojkových]].
  
 <html><div style="text-align:center;"></html> <html><div style="text-align:center;"></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/hylarb.1359241454.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 21:36 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru