Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:tesmar [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Testudo marginata======
  
 +čeleď //[[data:herp:testudinidae|Testudinidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:testudo|Testudo]]//
 +
 +=====Želva vroubená=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Největší evropská suchozemská želva dosahující i přes 35 centimetrů délky. s krunýřem plošším a v zadní části typicky rozšířeným.
 +
 +Vzrostlejší jedinci mají s výjimkou světlých středů štítků charakteristické černé zbarvení, které je nápadným rozlišovacím znakem. Bohužel mladí jedinci toto zbarvení postrádají a jejich určení je tak mnohem komplikovanější.
 +
 +[[data:herp:tesher|Želva zelenavá]] se odlišuje dvěma suprakaudálními štítky a hrotem na konci ocasu. Nejvíce tak hrozí záměna [[data:herp:tesgra|želvou žlutohnědou]], která má stejně jako želva vroubená nadocasní štítek jediný. U některých jedinců želvy vroubené mohou být přítomny malé výrůstky na zadních stehnech.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +//Testudo marginata// je endemitem Řecka, s výjimkou malé populace v jižní Albánii a populací introdukovaných řeckými osadníky na Sardinii. V Řecku se vyskytuje na pevnině a některých egejských ostrovech, chybí v Makedonii a Thrákii.
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Tento druh je mnohem méně hojný a vyhledává specifičtější prostředí než ostatní. Nacházíme ji nejčastěji na svazích kopců s hustou křovinatou vegetací do nadmořské výšky 1000 metrů.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +
 +<html></div></html>
 +
 +V místech, kde se vyskytuje společně s //[[data:herp:tesher]]//, bývá vázána na vyšší polohy a hustší vegetaci. Blízkosti lidí se vyhýbá.((Valakos E.D., Pafilis P., Sotiropoulos K., Lymberakis P., Maragou P., Foufopoulos J., 2008: **The Amphibians and Reptiles of Greece**. Edition Chimaira, Frankfurt am Main))
 +
 +Aktivní je ve dne, kdy vyhledává rostlinnou potravu. Páření probíhá na jaře a je doprovázeno hlasitými zvukovými projevy. Samice klade několik vajec, která zahrabává do země.
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Řecko====
 +
 +===Mystras===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:mg_9524.jpg?100}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:mg_9525.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:mg_9527.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:p9010240.jpg?112}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:p9010241.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesmar:p9010242.jpg?112}}
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/tesmar.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru