Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:tesher [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Eurotestudo hermanni======
  
 +čeleď //[[data:herp:testudinidae|Testudinidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:eurotestudo|Eurotestudo]]//
 +
 +=====Želva zelenavá=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Menší želva, dorůstající nejvýše 25 centimetrů délky krunýře. Zbarvení se pohybuje od žlutavé po hnědou, s tmavými plochami na štítcích.
 +
 +Od velmi podobné //[[data:herp:tesgra]]// lze želvu zelenavou při pečlivějším ohledání poměrně snadno odlišit. Na rozdíl od ní má dva namísto jednoho suprakaudálního (nadocasního) štítku a špičku ocasu kryjí dvě nápadně velké šupiny tvořící trn.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9060615.jpg?200|Ocas zakončený nápadným trnem}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050612.jpg?200|Rozdělený suprakaudální štítek}} 
 +<html></div></html>
 +
 +Krunýř některých jedinců může být nápadně zploštělý a v zadní části rozšířený. Jeho tvar i zbarvení závisí především na oblasti výskytu. Pohlaví se dá rozpoznat podle konkávnějšího plastronu samců a také jejich výrazně delšího ocasu.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +//Eurotestudo hermanni//, jak už název napovídá, obývá teplé oblasti Evropy, od Katalánska a Baleár přes Itálii včetně ostrovů až po Balkán, kde je rozšířena po celém jaderském pobřeží a ve vnitrozemí z jihu Rumunska až po jižní pobřeží Peloponésu.
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Želva zelenavá je ve vhodných částech areálu, především na Balkánském poloostrově, velice hojným plazem obývajícím všechny typy prostředí od okrajů silnic, zahrad, přes zemědělské oblasti až po macchie, pastviny nebo vyschlá koryta řek.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:makedonie-07:ridvykopavky.jpg?200|Lokalita Testudo graeca, Gevgelia, Makedonie}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p8290075.jpg?200|Lokalita Testudo graeca, Sparti, Řecko}} 
 +<html></div></html>
 +
 +Během léta je aktivní pouze časně ráno a k večeru, kdy se vyhne vysokým teplotám a může se bezpečně věnovat vyhledávání potravy, která sestává především z různých rostlin a plodů.
 +
 +Zimu, stejně jako nejsušší dny léta, tráví želvy zahrabané v norách nebo pod kameny. Páření probíhá na jaře a je doprovázeno hlasovými projevy během kopulace. Samice kladou do půdy několik vajec. Želvy tohoto druhu se dožívají i více než 40 let.
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Makedonie====
 +
 +===Gevgelija===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:makedonie-07:zelva.jpg?200}} 
 +{{expedice:makedonie-07:zelvola.jpg?200}} 
 +{{expedice:makedonie-07:zelvy.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
 +
 +====Korsika====
 +
 +===Aleria===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{expedice:sardinie-08:p7110819.jpg?200|Přejetá želva}} 
 +<html></div></html>
 +
 +====Řecko====
 +
 +===Sparti===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p8290074.jpg?112}} 
 +{{:expedice:recko-08:01_mg_9229.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:01_mg_9233.jpg?225}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Arnissa===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050560.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050561.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050562.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9636.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050598.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050599.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050601.jpg?112}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050602.jpg?112}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050604.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050608.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050609.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050610.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9050612.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9060613.jpg?112}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9060614.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9060615.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9060616.jpg?200}} 
 +{{:expedice:recko-08:08_mg_9632.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:08_mg_9634.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:09_mg_9680.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:09_mg_9683.jpg?225}} 
 +{{:expedice:recko-08:09_mg_9685.jpg?100}} 
 +{{:expedice:recko-08:09_mg_9687.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9677.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9679.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9681.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9682.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9688.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9689.jpg?225}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:mg_9690.jpg?225}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Edessa===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9080653.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:tesher:p9080657.jpg?112}} 
 +{{:expedice:recko-08:11_mg_9864.jpg?225}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Agia Varvara===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:recko-08:12_mg_9886.jpg?100}} 
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/tesher.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru