Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:proang [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Proteus anguinus======
  
 +čeleď //[[data:herp:proteidae|Proteidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:proteus|Proteus]]//
 +
 +=====Macarát jeskynní=====
 +
 +====Popis====
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4241.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4250.jpg?225}}
 +<html></div></html>
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +====Ekologie====
 +
 +====Proteus anguinus parkelj====
 +
 +Region Bela Krajina na jihovýchodě Slovinska je domovem unikátního poddruhu macaráta, který se vyznačuje několika nápadnými odlišnostmi. Na první pohled je patrná přítomnost kožního pigmentu, díky němuž jsou tito macaráti celí tmavě šedí. Tělo je protáhlejší, s relativně kratšími končetinami a ocasem a větším počtem obratlů. Při bližším ohledání vynikne také odlišný tvar hlavy, který je oválný a podobný tak spíše příbuznému severoamerickému rodu //Necturus// než zploštělé, kachnovitě vyhlížející hlavě odvozenějšího typového poddruhu. Na rozdíl od něj má také plně vyvinuté oči, které však postrádají víčka.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3701.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3710.jpg?100}}
 +<html></div></html>
 +
 +Černý macarát byl objeven teprve v roce 1986 ve vývěru řeky Dobličice nedaleko města Črnomelj. V současnosti však na této lokalitě není pozorován. Nicméně řeka vyvěrá z rozsáhlého jeskynního systému, ve kterém se macaráti stále mohou skrývat. Jedinou známou lokalitou tak zůstává pramen Jelševnik, kde je možné macaráty pozorovat v přirozeném prostředí.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3463.jpg?225}}
 +<html></div></html>
 +
 +//Proteus anguinus parkelj// obývá podzemní systémy ústící na povrch dvěma vývěry, z nichž jeden je aktivní pouze při zvýšených hladinách podzemní vody. Za běžné situace se na jeho místě nachází pouze mělká nádržka s kamenitým dnem, v jehož štěrbinách se macaráti ukrývají. Na povrch se vydávají především v noci, tůňka je však zastíněna uzavřeným stanem, a tak je možné je pozorovat také během dne. Za zvýšeného stavu vody se však ukrývají hlouběji v jeskynním systému, aby se nevystavovali riziku vyplavení na povrch, kde by se stali snadnou kořistí predátorů, proti nimž jsou prakticky bezbranní.
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Slovinsko====
 +
 +===Jelševnik===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3701.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3710.jpg?100}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Postojna===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4241.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4243.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4245.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4246.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4250.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4265.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:4_mg_4266.jpg?100}} 
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/proang.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru