Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:hemtur [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Hemidactylus turcicus======
  
 +čeleď //[[data:herp:gekkonidae|Gekkonidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:hemidactylus|Hemidactylus]]//
 +
 +=====Gekon turecký=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Štíhlý gekon s plochou hlavou a nápadně velkýma očima. Na rozdíl od nejznámějšího středomořského druhu, [[data:herp:tarmau|gekona zedního]], výrazně užší přísavné lamely nedosahují k až úplnému konci prstů, a lépe tak vynikne jejich zakončení drápky.
 +
 +Kůže je nápadně průsvitná, celému zbarvení tak dodává narůžovělý nádech. Na hnědavém těle jsou nepravidelně rozesety malé světlé a větší černé skvrny.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +Široký areál tohoto druhu sahá od pobřeží jižního Portugalska přes celé středomoří dále na východ až do Pákistánu a na jihu zasahuje přes Arabský poloostrov až do Somálska. Navíc byl introdukován na Kanárské ostrovy a do USA a střední Ameriky, kde nachází příhodné podmínky k životu.
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Gekon turecký vyhledává podmínky podobné jako gekon zední. Obývá tedy často lidská obydlí, stejně rád se ale usazuje v různých zříceninách, na kamenných zídkách, archeologických nalezištích, ale někdy i pod kameny v zarůstajících polích a hájích.
 +
 +Aktivní je v noci, kdy loví drobný hmyz, často číhá v domech na kořist lákanou na světlo. Samice klade za rok 2-3 snůšky po 1-2 vajíčkách. 
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Chorvatsko====
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:brac-09:p6070029.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
 +
 +====Řecko====
 +
 +===Thessaloniki===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:sauria:hemtur:p8280062.jpg?200}}
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/hemtur.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru