Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:emyorb [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Emys orbicularis======
  
 +čeleď //[[data:herp:emydidae|Emydidae]]//
 +
 +rod //[[data:herp:emys|Emys]]//
 +
 +=====Želva bahenní=====
 +
 +====Popis====
 +
 +Sladkovodní želva s relativně vypouklým a hladkým karapaxem, dorůstajicí do 25 centimetrů. Zbarvení je černé s drobnými žlutými skvrnkami, které zdobí i hlavu a krk.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3513.jpg?225|Detail přední části těla}}
 +<html></div></html>
 +
 +Od želv rodu //[[data:herp:mauremys|Mauremys]]// se liší kromě zmíněného zbarvení také povrchem krunýře, který je u dospělých jedinců hladký bez středového kýlu. Anální (poslední) štítky plastronu mají delší mediální hranu než štítky předcházející, u [[data:herp:maucas|želvy kaspické]], [[data:herp:maulep|maurské]] i [[data:herp:mauriv|tmavobřiché]] je tomu naopak.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3503.jpg?100|Plastron želvy bahenní}} 
 +<html></div></html>
 +
 +Samci se od samic liší lehce konvexním plastronem, zlepšujícím stabilitu při kopulaci, a zbarvením oka, které je u samců oranžové, zatímco u samic žluté.
 +
 +====Rozšíření====
 +
 +Vyskytuje se téměř v celé pevninské Evropě, na severu zasahuje až do Dánska a na východě na Ukrajinu a do jižního Ruska kolem Kaspického moře. Vyskytuje se též na velkých středomořských ostrovech. Na většině míst Německa a v Dánsku byla introdukována.
 +
 +Želva bahenní je jedinou naší původní želvou. Její populace dnes však přežívá jen na jižní Moravě. Známou lokalitou je Lednicko-Valtický areál. V Evropě jsou původní druhy želv ohroženy introdukovanou severoamerickou [[data:herp:trascr|želvou nádhernou]], která lépe snáší poškození životního prostředí a v oblastech, kde je schopná se rozmnožovat, agresivně vytlačuje původní populace.
 +
 +====Ekologie====
 +
 +Želva bahenní vyhledává stojaté nebo pomalu tekoucí vody, tedy jezera, přehrady a rybníky, nalezneme ji i v mírně brakických vodách v ústí řek. Netoleruje však letní vysychání. Vyžaduje hustou pobřežní vegetaci poskytující dostatek úkrytů. Ráda se ovšem také sluní a dává tak vhodnou příležitost k pozorování i více jedinců najednou. Je však značně plachá a při vyrušení bleskurychle mizí pod hladinou.
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:vypravy:podyji_08:66_minaret_i.jpg?200|Lednice, ČR}} 
 +{{:data:hadi:druhy:colubridae:natrix_tessellata:grp9030304.jpg?200|Lokalita na SZ Peloponésu (Kaloghria)}} 
 +{{:data:hadi:druhy:colubridae:natrix_tessellata:grp9030323.jpg?200|Lokalita na SZ Peloponésu (Kaloghria)}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3610.jpg?225|Lokalita ve Slovinsku (Golek)}}
 +<html></div></html>
 +
 +Potrava je rozmanitá, želvy však preferují živočišnou před rostlinnou. Kořistí se stávají různí bezobratlí, ale i pulci a méně pohyblivé, nejčastěji nemocné nebo zraněné rybky. 
 +
 +K rozmnožování dochází na jaře a samice kladou okolo deseti vajec na břeh. Dožívá se až 80 let.((Zwach I., 2009: **Obojživelníci a plazi České republiky**. Grada, Praha))
 +
 +=====Fotografie=====
 +
 +====Slovinsko====
 +
 +===Golek===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3483.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3488.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3498.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3503.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3513.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3523.jpg?100}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:1_mg_3645.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3667.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3668.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3669.jpg?225}} 
 +{{:expedice:slovinsko-10:2_mg_3675.jpg?100}}
 +<html></div></html>
 +
 +====Řecko====
 +
 +===Metohi===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:emyorb:p9020277.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:emyorb:p9020278.jpg?200}} 
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:emyorb:p9020279.jpg?200}} 
 +<html></div></html>
 +
 +===Kaloghria===
 +
 +<html><div style="text-align:center;"></html>
 +{{:data:herpetofauna:druhy:chelonia:emyorb:p9030322.jpg?200}}
 +<html></div></html>
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/emyorb.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru