Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

data:herp:checklisty [2015/09/17 21:42] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======Hadi Evropy podle států======
  
 +{{:graph_distribution.jpg}}
 +
 +  *podřád //[[data:herp:ophidia|Ophidia]]//
 +
 +Vyberte zemi. Údaje jsou doplňovány přednostně u zemí, jež jsou objektem zájmu Evarchy a cílem našich expedic. Bylo-li to možné, doplnili jsme u druhů také národní názvy. Ve státech, jejichž název je psán ''neproporcionálním'' písmem, se hadi nevyskytují.
 +
 +  *[[data:herp:checklisty:albanie|Albánie]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:andorra|Andorra]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:belgie|Belgie]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:belorusko|Bělorusko]] ((bez národních názvů))\\
 +  *[[data:herp:checklisty:bosna|Bosna a Hercegovina]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:bulharsko|Bulharsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:cernahora|Černá Hora]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:cesko|Česko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:dansko|Dánsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:estonsko|Estonsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:finsko|Finsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:francie|Francie]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:chorvatsko|Chorvatsko]]\\
 +  *''Irsko''\\
 +  *''Island''\\
 +  *[[data:herp:checklisty:italie|Itálie]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:kazachstan|Kazachstán]] (evropská část) ((bez národních názvů))\\
 +  *[[data:herp:checklisty:kosovo|Kosovo]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:lichtenstejnsko|Lichtenštejnsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:litva|Litva]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:lotyssko|Lotyšsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:lucembursko|Lucembursko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:madarsko|Maďarsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:makedonie|Makedonie]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:malta|Malta]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:moldavsko|Moldavsko]]\\
 +  *''Monako''\\
 +  *[[data:herp:checklisty:nemecko|Německo]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:nizozemsko|Nizozemsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:norsko|Norsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:polsko|Polsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:portugalsko|Portugalsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:rakousko|Rakousko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:rumunsko|Rumunsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:rusko|Rusko]] (evropská část)\\
 +  *[[data:herp:checklisty:recko|Řecko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:sanmarino|San Marino]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:slovensko|Slovensko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:slovinsko|Slovinsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:britanie|Spojené království]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:srbsko|Srbsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:spanelsko|Španělsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:svedsko|Švédsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:svycarsko|Švýcarsko]]\\
 +  *[[data:herp:checklisty:turecko|Turecko]] (evropská část)\\
 +  *[[data:herp:checklisty:ukrajina|Ukrajina]]\\
 +  *''Vatikán''
 +
 +<html><center></html>
 +{{:data:snakes.jpg?600|Hati Evropy pode států}}
 +<html></center></html>
 +
 +===Ostatní státy===
 +
 +Státy geograficky blízké nebo jinak zajímavé
 +
 +  *Rusko\\
 +  *[[data:herp:checklisty:tunisko|Tunisko]] ((bez národních názvů))\\
 +  *Turecko
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
 
data/herp/checklisty.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki)     Nahoru